list motywacyjny

podanie

[place], [date]

[name]
[full address]
[code] [city]

[nazwa firmy lub właściciela, dyrektora – wówczas zwrot Dear Sir (pan) / Madam (pani),]

I would like to ask you to accept me to work in your company as a [wpisz nazwę stanowiska lub zawód]. This job is relevant to my education and interests. I graduated [ukończona szkoła zawodowa/średnia i/lub studia, i/lub kurs] and work in your company would be the fulfillment of my professional ambitions.

Yours faithfully,

[imię i nazwisko]

Attachments

1. cv

2. The individual

(Vor- und Nachname)
(Anschrift)
(Postleitzahl, Wohnort)
(Wohnort, Datum)

Sehr geehrte Damen und Herren, (Szanowni Państwo)

ich bewerbe mich um die Stelle in Ihrer Firma als (…). Die Stelle enspricht meiner Ausbildung und meiner Interessen. Ich habe (…) beendet und die Arbeit in Ihrer Firma wäre meinen beruflichen Plänen entsprechen.

Mit freundlichen Grüßen
(Vor- und Nachname)

Anlagen:
1. Lebenslauf
2. Formular mit persönlichen Daten

[miejscowość, data]

[imię i nazwisko]
[adres zamieszkania]
[kod pocztowy i miejscowość]
[telefon]

[nagłówek np.: Dyrekcja PPHU Piekarni “Bułeczka” we Wrocławiu lub Pan Adam Kowalski, właściciel PHU “Graham” we Wrocławiu]

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zatrudnienie mnie na stanowisko piekarza. Ukończyłem [szkołę – rodzaj wykształcenia] o kierunku [kierunek, zawód] w roku [rok ukończenia]. Przez ostatnie [jaki okres] np. dwa lata pracowałem jako [wykonywanego zawodu/czynności] w [nazwa firmy i miejsce siedziby], gdzie moja praca była doceniana i nagradzana pochwałami ustnymi, a także [chwalimy się osiągnięciami, które potrafimy udokumentować w załączonej opinii, dyplomach wystawionych przez poprzedniego pracodawcę lub klientów, zaświadczeniami lub tym podobne], np. w ubiegłym roku otrzymałem nagrodę [jaką] za [nazwa nagrody].

Nadmienię, iż [kiedy, jak dawno, np. w ubiegłym roku] ukończyłem dodatkowy kurs w zakresie [szczegóły]. Odpowiednie zaświadczenia z wcześniej odbytych szkoleń i osiągniętych sukcesów zawodowych dołączam [np. obsługi komputera itp.]. do cv.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

Z poważaniem

[imię i nazwisko]

Załączniki:
1. cv
2. Kwestionariusz osobowy
3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu… [jeśli jest]
4. Certyfikat… [jeśli jest]
5. Dyplom… [jeśli jest]

[miejscowość, data]

[imię i nazwisko]
[adres zamieszkania]
[kod pocztowy i miejscowość]
[telefon]

[nagłówek np.: Dyrekcja Zakładu Gastronomicznego “Kate-Ring” w Przemyślu lub Pan Adam Kowalski, właściciel PHU “Pierogi babci” w Przemyślu]

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zatrudnienie mnie na stanowisko kucharki/kucharza. Ukończyłem [szkołę – rodzaj wykształcenia] o kierunku [kierunek, zawód] w roku [rok ukończenia]. Przez ostatnie [jaki okres] dwa lata pracowałem/am jako [wykonywanego zawodu/czynności] w [nazwa firmy i miejsce siedziby], gdzie moja praca była doceniana i nagradzana pochwałami ustnymi, a także [chwalimy się osiągnięciami, które potrafimy udokumentować w załączonej opinii, dyplomach wystawionych przez poprzedniego pracodawcę lub klientów, zaświadczeniami lub tym podobne], np. w ubiegłym roku otrzymałem nagrodę [jaką] za [nazwa nagrody].

Nadmienię, iż [kiedy, jak dawno, np. w ubiegłym roku] ukończyłem/am kurs w zakresie [szczegóły]. Odpowiednie zaświadczenia z wcześniej odbytych szkoleń i osiągniętych sukcesów zawodowych dołączam [np. obsługi komputera itp.]. do cv.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

Z poważaniem

[imię i nazwisko]

Załączniki:
1. cv
2. Kwestionariusz osobowy
3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu… [jeśli jest]
4. Certyfikat… [jeśli jest]
5. Dyplom… [jeśli jest]

[miejscowość, data]

[imię i nazwisko]
[adres zamieszkania]
[kod pocztowy i miejscowość]
[telefon]

[nagłówek np.: Dyrekcja Zakładu Fryzjerskiego “Balejaż” w Zamościu lub Pan Andrzej Kowalski, właściciel Salonu Fryzjerskiego “Grzywka” w Zamościu]

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zatrudnienie mnie na stanowisko fryzjera. Ukończyłam/em [szkołę – rodzaj wykształcenia] o kierunku [kierunek, zawód] w roku [rok ukończenia]. Przez ostatnie [jaki okres] dwa lata pracowałam/em jako [wykonywanego zawodu/czynności] w [nazwa firmy i miejsce siedziby], gdzie moja praca była doceniana i nagradzana pochwałami ustnymi, a także [chwalimy się osiągnięciami, które potrafimy udokumentować w załączonych dyplomach, oficjalnych opiniach wystawionych przez poprzedniego pracodawcę, zaświadczeniach lub tym podobne], np. w ubiegłym roku otrzymałam/em nagrodę [jaką] za [nazwa nagrody].

Nadmienię, iż [kiedy, jak dawno, np. w ubiegłym roku] ukończyłam/em kurs w zakresie [szczegóły]. Odpowiednie zaświadczenia z wcześniej odbytych szkoleń i osiągniętych sukcesów zawodowych dołączam [ np. obsługi komputera itd.]. do cv.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

Z poważaniem

[imię i nazwisko]

Załączniki:
1. cv
2. Kwestionariusz osobowy
3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu… [jeśli jest]
4. Certyfikat… [jeśli jest]
5. Dyplom… [jeśli jest]

[miejscowość, data]

[imię i nazwisko]
[adres zamieszkania]
[kod pocztowy i miejscowość]
[telefon]

[nagłówek np.: Dyrekcja Przedsiębiorstwa Wielobranżowego “Zapas” w Poznaniu]

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zatrudnienie mnie na stanowisko magazyniera. Ukończyłem [szkołę – rodzaj wykształcenia] o kierunku [kierunek, zawód] w roku [rok ukończenia]. Przez ostatnie [jaki okres] dwa lata pracowałem/am jako [nazwa pełnionego stanowiska/funkcji i/lub wykonywanego zawodu] w [nazwa firmy i miejsce siedziby np.: PHU “Eukaliptus” w Poznaniu], gdzie moja praca była wielokrotnie nagradzana [ chwalimy się osiągnięciami, które potrafimy udokumentować w załączonej opinii, dyplomach, oficjalnych opiniach wystawionych przez poprzedniego pracodawcę, zaświadczeniu lub tym podobne], np. w ubiegłym roku otrzymałem nagrodę za [nazwa nagrody].

Nadmienię, iż [kiedy, jak dawno, np. w ubiegłym roku] ukończyłem/am kurs szkolenia z zakresu [np. “Małej księgowości”, obsługi programu magazynowego firmy “Insert”] i do podania dołączam odpowiednie certyfikaty, zaświadczenia, dyplom.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

Z poważaniem

[imię i nazwisko]

Załączniki:
1. cv
2. Kwestionariusz osobowy
3. Zaświadczenie o ukończeniu kursu… [jeśli jest]
4. Certyfikat… [jeśli jest]
5. Dyplom… [jeśli jest]

[miejscowość, data]

[imię i nazwisko]
[adres zamieszkania]
[kod pocztowy i miejscowość]
[telefon]

Komendant Wojewódzki Policji w [miasto]

 

Zwracam się z [uprzejmą] prośbą o przyjęcie mnie do służby w Policji w [miejsce, np. Komendzie Policji w XXXXXX].

Prośbę swoją motywuję chęcią pracy w Policji z racji predyspozycji i zainteresowań – swoją przyszłość zawsze wiązałem ze służbami mundurowymi. Nadmieniam, iż posiadam wykształcenie [średnie, wyższe], ukończyłem [szkołę, studia] w [miejscowość].

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

Z poważaniem

[imię i nazwisko]

Załączniki:
1. cv
2. Kwestionariusz osobowy

[miejscowość, data]

[imię i nazwisko]
[adres zamieszkania]
[kod pocztowy i miejscowość]
[telefon]

Pan mgr inż. Adam Kowalski

Burmistrz Urzędu Miejskiego w XXXXXX]

 

Zwracam się z [uprzejmą] prośbą o zatrudnienie mnie na stanowisku sekretarki [lub asystentki]. Jestem tą pracą zainteresowana od lat. Świadczy o tym moje wykształcenie. Ukończyłam Technikum Ekonomiczne w [miejscowość] o specjalności technik administracji. Przez dwa lata po maturze uczęszczałam do Studium Policealnego, które ukończyłam z wyróżnieniem. Obecnie jestem studentką trzeciego roku [kierunek studiów] i będę broniła pracę licencjacką. Bardzo chciałabym podjąć pracę w [np. Urzędzie Miasta w XXXXXX], aby spełnić swoje zawodowe ambicje.

Poza wykształceniem kierunkowym, o którym wspominam wyżej i szczegółowo w cv, biegle władam językami angielskim (przez dwa lata pracowałam w Anglii) i niemieckim, doskonale znam obsługę komputera i programów biurowych.

 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

Z poważaniem

[imię i nazwisko]

Załączniki:
1. cv
2. Kwestionariusz osobowy

[miejscowość, data]

[imię i nazwisko]
[adres zamieszkania]
[kod pocztowy i miejscowość]
[telefon]

[nagłówek np.: PPHU “MIRAM” w XXXXXX]

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zatrudnienie mnie na stanowisko ślusarza. Nadmienię, że z wykształcenia jestem ślusarze. Ukończyłem [nazwa szkoły i miejsce], a także kursy. Przez ostatnie pięć lat pracowałem jako [nazwa pełnionego zawodu] w [nazwa firmy i miejsce siedziby np.: POM w Warszawie], gdzie moja praca była wielokrotnie nagradzana, np. w ubiegłym roku otrzymałem nagrodę za [nazwa nagrody].

Poza wykształceniem kierunkowym brałem udział w wielu szkoleniach i zdobyłem trzy uprawnienia: spawacza metodą TIG, operatora wózka widłowego oraz prawo jazdy kategorii T. Szczegóły do wglądu w dołączonym przeze mnie cv.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

Z poważaniem

[imię i nazwisko]

Załączniki:
1. cv
2. Kwestionariusz osobowy

[miejscowość, data]

[imię i nazwisko]
[adres zamieszkania]
[kod pocztowy i miejscowość]
[telefon]

[nagłówek np.: Dyrekcja Banku WDŻ SA w XXXXXX]

 

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zatrudnienie mnie na stanowisko księgowej.  Nadmieniam, iż z wykształcenia jestem ekonomistką, ukończyłam [nazwa uczelni, wydziału]. Przez ostatnie sześć lat zajmowałam takie samo stanowisko w [nazwa firmy], gdzie otrzymałam nagrodę [jaką i za co?].

Wdrażałam elektroniczny system [nazwa] księgowy, prowadziłam pełną księgowość i dodatkowo pełniłam funkcję [jaką i przez jaki okres, np.: prokurenta przez trzy lata]. W ubiegłym roku ukończyłam studia podyplomowe w zakresie [tematyka studiów], a przez cały okres pracy są to moje drugie studia. Brałam udział w wielu szkoleniach i zdobyłam certyfikaty, które szczegółowo przedstawia moje cv dołączone do podania.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

Z poważaniem

[imię i nazwisko]

Załączniki:
1. cv
2. Kwestionariusz osobowy


tworzenie stron www - Roman Rzadkowski