podanie o pracę, cv, list motywacyjny, szablony podań


[miejscowość], [data]

[imię i nazwisko]

[dokładny adres]

[kod] [miejscowość]

 

[Nagłówek do adresata listu motywacyjnego: np. Dyrekcja MMMM w Katowicach – wszystkie człony nagłówka wielką literą i czcionką o 2 punkty większą niż treść podania np. Arial, 16 pkt.]

 

W nawiązaniu do Państwa ogłoszenia w [miejsce – np. czasopismo i data] uprzejmie proszę o rozważenie mojej kandydatury na stanowisko księgowej.

Posiadam wykształcenie kierunkowe, ukończyłam Akademię Ekonomiczną w [miejscowość, rok] o specjalności [specjalność, wydział, kierunek] , a także studia podyplomowe w [miejscowość, rok] dotyczące [nazwa studiów], uzyskując tytuł i/lub uprawnienia do [jakie?]. Ukończyłam także szkolenia dla kadry administracyjnej o tematyce [tytuły szkoleń].

Przed podjęciem pracy odbyłam staż w [firma, miejscowość], gdzie pracowałam w charakterze [nazwa stanowiska, funkcji]. Moje doświadczenie zawodowe zdobywam już od lat [liczba]. Przez cztery lat pracowałam w [firma, miejsce] na stanowisku [nazwa], pełniłam także obowiązki dodatkowe [nazwa]. Po dwóch latach pracy zostałam awansowana na stanowisko [nazwa]. Przeszłam szkolenie w zakresie [nazwa] i zajmowałam się księgowością pełną ze szczególnym uwzględnieniem [np. podatków, ubezpieczeń, umów handlowych itp.].

W roku [rok] nadzorowałam wdrażanie elektronicznej księgowości w naszej firmie. Analizowałam i doradzałam zmiany w oprogramowaniu [nazwa programu], testowałam i sprawdzałam jakość wypracowanego systemu. W związku z tą pracą otrzymałam nagrodę [od kogo, np. dyrektora holdingu] i kolejny awans na główną księgową.

Wyrażam nadzieję, iż posiadane przeze mnie umiejętności i doświadczenie będą mogły procentować w Państwa firmie. Być może także cechy charakteru jak rzetelność, solidność, terminowość, słowność oprócz wiedzy przydadzą się w pracy zespołowej. Mogę o tym porozmawiać szerzej podczas kontaktu osobistego.

 

Z poważaniem

[imię i nazwisko]

 

Załączniki:

1. cv

2. Referencje z [nazwa firmy]

3. Odpis dyplomu [szkoły, kursu, studiów]