list motywacyjny

[miejscowość], [data]

[imię i nazwisko]
[dokładny adres]
[kod] [miejscowość]

 

Pan mgr inż. Adam Kowalski

 Dyrektor MPOKiW w Koszalinie

[Nagłówek do adresata podania: np. wszystkie człony nagłówka wielką literą i czcionką o 2 punkty większą niż treść podania np. Arial, 16 pkt.] [czcionka np. Arial, pkt. 14]

Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie do pracy w Państwa firmie na stanowisku [podajemy stanowisko lub funkcję: np. księgowy]. Posada ta jest adekwatna do mojego wykształcenia i zainteresowań. Jestem absolwentem [podajemy nazwę szkoły, kursów lub studiów] i praca w Państwa firmie byłaby spełnieniem moich zawodowych ambicji. [Chwalimy się osiągnięciami] W trakcie studiów zdobywałem swoje pierwsze doświadczenia zawodowe podczas pracy w [miejsce, charakter pracy]. Po studiach zajmowałem się pracą na stanowisku [rodzaj pracy i stanowisko], gdzie odpowiadałem za [dziedzina]. Otrzymałem nagrody [rodzaj, za co, od kogo].

Wyrażam nadzieję, iż praca w Pana firmie przyniesie obopólne korzyści. Będę mógł rozwijać się i zbierać dalsze doświadczenia pomocne w dążeniu do osiągnięcia sukcesu rynkowego firmy, a także moich zainteresowań.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego podania.

 

Z poważaniem

[imię i nazwisko]

Załączniki

1. cv

2. Kwestionariusz osobowy

Uwagi

  • Piszemy podanie na brudno.
  • Stosujemy arkusz A4 – kartka papieru do drukowania.
  • Drukujemy podanie i sprawdzamy, jak wygląda i czy nie zawiera błędów (często w komputerze wygląda inaczej niż na papierze).
  • I… jeszcze raz sprawdzamy wątpliwości w pisowni wyrazów także w nazwie firmy, pisowni skrótów, bo każdy błąd może zniechęcić pracodawcę do czytania naszego.
  • Stosujemy formę grzecznościową “Państwa”, choć często o przyjęciu do pracy decyduje jeden człowiek.
  • Nie drukujemy podpisu, musi on być napisany odręcznie i czytelnie.
  • Nie pozwalamy sobie na żadne uwagi lub oceny osobiste typu: “Bo lubię kolor waszego biurowca” lub “Od roku szukam pracy, chyba nikt mnie nie kocha” – 😉

 


tworzenie stron www - Roman Rzadkowski