list motywacyjny

[place], [date]

[name]
[full address]
[code] [city]

[nazwa firmy lub właściciela, dyrektora – wówczas zwrot Dear Sir (pan) / Madam (pani),]

I would like to ask you to accept me to work in your company as a [wpisz nazwę stanowiska lub zawód]. This job is relevant to my education and interests. I graduated [ukończona szkoła zawodowa/średnia i/lub studia, i/lub kurs] and work in your company would be the fulfillment of my professional ambitions.

Yours faithfully,

[imię i nazwisko]

Attachments

1. cv

2. The individual


tworzenie stron www - Roman Rzadkowski