podanie o pracę, cv, list motywacyjny, szablony podań


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  (imię i nazwisko)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(miejscowość i data)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nazwa działu)

Wniosek o urlop

Niniejszym składam wniosek o udzielenie w dniach od . . . . . . . . . . . . . . . . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . przysługującego za rok . . . . . . . urlopu wypoczynkowego / okolicznościowego / rehabilitacyjnego / opiekuńczego / szkoleniowego *).

. . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(podpis kierownika)                                                                            (podpis pracownika)
*) niepotrzebne skreślić